• Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 1
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 2
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 3
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 4
  • Flájský plavební kanál - Slider - obrázek 5

Flájský plavební kanál - Český Jiřetín - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Lesy České republiky - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Archiv aktualit

Expedice 30.04.2016

Flájský plavební kanál - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

Vydáno: 24.4.2016 22:32

VÁNOČNÍ JÍZDA 27. 12. 2015

Moldavská horská dráha - Vánoční jízda - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery Vás zvou na vánoční jízdu po moldavské dráze v rámci Krušnohorských Vánoc města Litvínov. Jízdenky budou v předprodeji od úterý 24. listopadu v prodejních místech uvedených na plakátu.

Vydáno: 22.11.2015 21:00

Fláje - květen 2015

Český Jiřetín - Georgendorf - Vysvěcení obnovené sochy na břehu přehrady Fláje - květen 2015 - grafika

Ve starých Flájích se v pátek sešla asi stovka lidí. Členové Českojiřetínského spolku, rodáci z Flájí a Českého Jiřetína, společně se studenty německého jazyka Gymnázia TGM v Litvínově se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře účastnili svěcení obnovené sochy českého světce uprostřed původně německé vesnice. Socha svatého Jana Nepomuckého se tam vrátila po 70 letech. O obnovu jedno z posledních zbytků středověké obce Fláje se postaral Českojiřetínský spolek za podpory Nadace Občanského fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. Díky podpoře mezivládního česko-německého fondu se téhož dne uskutečnilo také setkání rodáků a studentů, které bylo zasazeno do programu oslav 130. výročí moldavské dráhy. Přednášku k jubileu místní železnice spojující český Most a saský Freiberg, která měla podle předválečných plánů z roku 1914 pokračovat také do Flájí a Českého Jiřetína, pronesl zástupce rechenberského domovského spolku Heinz Lohse v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Odtud se pak čeští a němečtí účastníci odebrali na Fláje k slavnostnímu odhalení sochy. Autorem obnoveného díla je mostecký akademický sochař Bořivoj Rak. Při setkání se studenty nechyběla malířka Gerlinde Fritsch, autorka novodobých děl v dřevěném kostele v Českém Jiřetíně, či Dr. Manfred Fritsch, bývalý šéf Carl Zeiss AG Jena – světoznámé továrny na výrobu optiky a opto-elektroniky.

Vydáno: 30.5.2015 21:28

Přehrada Fláje se v roce 2015 opět otevře veřejnosti!

Flájský plavební kanál - Aktuálně - Otevření přehrady Fláje v roce 2015

Přehrada Fláje se v roce 2015 opět otevře veřejnosti. Bude to u příležitosti oslav 130 let moldavské dráhy. Z moldavského vlakového nádraží byl materiál na tehdejší stavbu na Flájích dopravován speciální lanovkou, která je i součástí loňské poštovní známky. Oslavu vydání flájské známky navštívilo v květnu 2013 na 7000 lidí. Ti kdo návštěvu duté hráze nestihli, budou mít další příležitost v květnu 2015, kdy bude inaugurována další poštovní známka z Krušných hor: "130 let moldavské dráhy".

Iniciátorem akce je Českojiřetínský spolek, Klub přátel krušnohorské železnice Most Dubí Moldava - KPKŽ, Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle, Spolek přátel historie Litvínovska, Povodí Ohře a další partneři ...

Vydáno: 20.9.2014 18:46

Premiéra dokumentárního cyklu "Flájský potok v proměnách času"

Flájský plavební kanál - Aktuálně - Krušnohorské vánoce - grafika

"Flájský potok v proměnách času" - nový dokumentární cyklus, který vznikal mezi lety 2011 a 2013 na česko-německém pomezí nad Litvínovem na Mostecku. Po nedávném představení dílu "Plavební kanál Fláje-Clausnitz" budou mít svou premiéru dokumenty "Historie okolí Flájského potoka" a "Svědkové času od Flájského potoka". Premiéra proběhne v rámci "Krušnohorských Vánoc" v Litvínově, a to dne 27. 11. 2013 od 17 hod. v aule Scholy Humanitas. V době adventu se pak filmy představí i v sousedním Sasku. Více informací zde.

Po kliknutí na obrázek si můžete zobrazit kompletní program "Krušnohorských vánoc 2013".

Vydáno: 14.11.2013 21:20

Film o flájském kanálu bude představen veřejnosti

Premiéru česko-německého dokumenty zhlédli studenti gymnázií Litvínov a Olbernhau v září 2013. Představení filmu pro veřejnost proběhne na radnici v německém Rechenbergu, a to 28. října od 18 hod. Na české straně bude flm prezentován pro zájemce z nejširší veřejnosti v týdnu od 4. října. V pondělí 4.10.2013 to bude Litvínov - knihovna Gymnázia TGM (od 17 hod.), 5.11.2013 pak Most - Okresní knihovna, v rámci besedy o Krušných horách, kterou pořádá Destinační agentura Krušné hory. 6.11.2013 bude pak film promítán v mosteckém obchodním domě Centrál v rámci akce "Brána ekologie", kterou pořádá tamní Ekologické centrum. Více informací o projektu naleznete zde.

Vydáno: 12.10.2013 22:31

Premiéra filmu

Flájský plavební kanál - Aktuálně - Premiéra filmu - grafika

Film o kanálu byl dokončen. Jeho premiéru zhlédli studenti gymnázií Litvínov a Olbernhau. Film bude již brzo představen široké veřejnosti. Více informací o projektu naleznete zde.

Vydáno: 21.9.2013 22:26

130 let Moldavské dráhy

Flájský plavební kanál - Aktuálně - 130 let Moldavské dráhy - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery z Čech i Německa chce připomenout Moldavskou dráhu. Po úspěšné květnové oslavě půlstoletí flájské přehrady se sběratelé známek a příznivci Krušných hor budou možná moci těšit z další podobné akce. V roce 2015 uplyne 130 let od spojení Prahy se Saskem prostřednictvím moldavské železnice. Připomínku výročí ve formě česko-německé poštovní známky podporují města, obce i Ústecký kraj. Pro nápad Českojiřetínského spolku se vyslovilo také Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. Více informací o projektu naleznete zde.

Vydáno: 15.9.2013 20:24

Otevření nové stezky

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření přehraniční naučné stezky „Nový plavební kanál“, která vede od horního toku Flájského potoka až k ústí kanálu do Freiberské Muldy v německém Clausnitz. Koná se v pátek 5. 7. 2013 od 11 hodin v místě přechodu plavebního kanálu přes hraniční Bystrý potok / Rauschenbach (pod Horní Vsí Českého Jiřetína).

Vydáno: 29.6.2013 20:20

7000 návštěvníků 50. výročí přehrady Fláje

50 let přehrady Fláje a páteční inaugurace jubilejní poštovní známky - na návštěvu hráze dnes přišlo téměř !!! 7000 !!! lidí...

50 let přehrady Fláje a páteční inaugurace jubilejní poštovní známky - na návštěvu hráze dnes přišlo téměř !!! 7000 !!! lidí. To je 6x více, než dosavadní návštěvnický rekord.

Děkujeme všem, kteří svou návštěvou vzpomněli na 50 let od dokončení této unikátní technické památky! Poštovní známky určené pro prodej na hrázi byly vyprodány už dnes po poledni. Známku však můžete ještě zakoupit na pobočkách České pošty. Do pátku 24. 5. 2013 můžete ještě na poště Litvínov 1 získat otisk příležitostného poštovního razítka.

Vydáno: 18.5.2013 21:33

Pozvánka k návštěvě vnitřních prostor přehradní hráze Fláje

Dne 18. 5. 2013 Vás zveme k návštěvě vnitřních prostor přehradní hráze Fláje, a to v rámci 50. výročí dostavby tohoto vodního díla a inaugurace poštovní známky věnované tomuto jubileu.

Dne 18. 5. 2013 Vás zveme k návštěvě vnitřních prostor přehradní hráze Fláje, a to v rámci 50. výročí dostavby tohoto vodního díla a inaugurace poštovní známky věnované tomuto jubileu.

Vydáno: 2.5.2013 12:33

Flájská přehrada se otevře veřejnosti

V sobotu 18. května bude možné navštívit interiéry unikátní duté hráze přehrady na Flájích. Prohlídky pro veřejnost se chystají od 9 do 16 hodin. Společně s Povodím Ohře je pořádá Českojiřetínský spolek a město Litvínov u příležitosti 50 let dokončení stavby vodního díla. Na místě si bude možné zakoupit známku vydanou k tomu jubileu Českou poštou. Pro zájemce z Litvínova bude vypraven speciální cyklobus. Podrobný program jubilejních akcí bude již brzo zveřejněn na našich stránkách.

Vydáno: 5.3.2013 22:52

Seminář k flájskému plavebnímu kanálu

Lesy ČR pořádají seminář k flájskému plavebnímu kanálu. Ten se bude konat
11. 4. 2013 v chatě Emeran na Klínech. Pořadatelé budou v rámci semináře prezentovat běžící projekt, který by měl připomenout historii plavení dřeva v česko-saském pohraničí. Podél tzv. "Nového plavebního kanálu" vzniká naučná stezka, která představí mistrovství stavitelů ze 17. století a která povede turisty 23 km dlouhou trasou uprostřed krásné přírody Krušných hor z Flájí do německého Clausnitz. Na projektu pracují Lesy ČR společně s německými partnery (Městem Rechenberg-Bienenmühle, Domovským historickým spolkem Rechenberg-Bienenmühle, Saskými lesy a Zemědělským družstvem Bergland). Na oživení plavebního kanálu a jeho využití pro cestovní ruch dlouhodobě - nad rámec programu Cíl3/Zíl3 - spolupracují výše uvedení partneři také s Českojiřetínským spolkem - Sdružením pro rozvoj obce Český Jiřetín a Oblastním muzeem v Mostě. V rámci semináře budou pořadatelé informovat nejen o plavebním kanálu, ale také o návazných příležitostech pro turistiku, cestovní ruch a v neposlední řadě i pro školní aktivity v rámci výuky vlastivědy a německého jazyka.

Vydáno: 5.3.2013 21:57

Pilotní provoz serveru "Flájský plavební kanál"

Českojiřetínský spolek, ve spolupráci s Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V., Lesy ČR, s. p. a dalšími partnery zahajuje pilotní provoz webového serveru "Flájský plavební kanál".

Server vznikl proto, aby nejširší veřejnost informoval o nejstarším plavebním kanálu na území Čech.

Flájský plavební kanál - Novinky - grafikaChtěli bychom kanál představovat jako technickou a historickou památku a prezentovat nashromážděné informace o něm zejména studentům a badatelům. Současně bychom chtěli ale plavební kanál představovat i jako pěkné místo pro túry krásnou krušnohorskou přírodou. Tento server by se měl postupně rozrůstat s tím, jak se bude rozvíjet běžící česko-německý projekt na zbudování přeshraniční naučné stezky. Ta bude otevřena na jaře 2013. Současně bude vznikat i německá verze tohoto webu. Přáli bychom si, aby se Vám naše stránky líbily a abyste v nich našli užitečné a zajímavé informace. Těšíme se na Vaše reakce, připomínky a podněty.

Vydáno: 19.11.2012 22:00
Výpis: 1

Aktuálně

24.4.2016 22:32

Expedice 30.04.2016

Flájský plavební kanál - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

22.11.2015 21:00

VÁNOČNÍ JÍZDA 27. 12. 2015

Moldavská horská dráha - Vánoční jízda - grafika

Českojiřetínský spolek s partnery Vás zvou na vánoční jízdu po moldavské dráze v rámci Krušnohorských Vánoc města Litvínov. Jízdenky budou v předprodeji od úterý 24. listopadu v prodejních místech uvedených na plakátu.

30.5.2015 21:28

Fláje - květen 2015

Český Jiřetín - Georgendorf - Vysvěcení obnovené sochy na břehu přehrady Fláje - květen 2015 - grafika

Ve starých Flájích se v pátek sešla asi stovka lidí. Členové Českojiřetínského spolku, rodáci z Flájí a Českého Jiřetína, společně se studenty německého jazyka Gymnázia TGM v Litvínově se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře účastnili svěcení obnovené sochy českého světce uprostřed původně německé vesnice. Socha svatého Jana Nepomuckého se tam vrátila po 70 letech. O obnovu jedno z posledních zbytků středověké obce Fláje se postaral Českojiřetínský spolek za podpory Nadace Občanského fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. Díky podpoře mezivládního česko-německého fondu se téhož dne uskutečnilo také setkání rodáků a studentů, které bylo zasazeno do programu oslav 130. výročí moldavské dráhy. Přednášku k jubileu místní železnice spojující český Most a saský Freiberg, která měla podle předválečných plánů z roku 1914 pokračovat také do Flájí a Českého Jiřetína, pronesl zástupce rechenberského domovského spolku Heinz Lohse v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí. Odtud se pak čeští a němečtí účastníci odebrali na Fláje k slavnostnímu odhalení sochy. Autorem obnoveného díla je mostecký akademický sochař Bořivoj Rak. Při setkání se studenty nechyběla malířka Gerlinde Fritsch, autorka novodobých děl v dřevěném kostele v Českém Jiřetíně, či Dr. Manfred Fritsch, bývalý šéf Carl Zeiss AG Jena – světoznámé továrny na výrobu optiky a opto-elektroniky.

Copyright ©: Flájský plavební kanál (2012) :: :: Flájský plavební kanál - Dodo-photo - přechod na stránku Design & code: David Doležal - Dodo-photo :: :: Powered by: Flájský plavební kanál - Redakční systém Agáta - přechod na stránkuR.S. Agáta

Flájský plavební kanál - Facebook - přechod na stránku

Flájský plavební kanál - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Flájský plavební kanál - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem